Berichten voor cliënten

Hieronder vindt u nieuwsberichten die met name interessant zijn voor cliënten van BilancioBudget rayon Rijnmond.

Betaling leefgeld

Betaling wekelijks leefgeld op maandag rond 10:00u

Betalingen van het reguliere wekelijkse leefgeld worden op maandag rond 10:00u vanuit de BackOffice aangeboden aan de bank en staan officieel in de loop van de middag, maar in de praktijk meestal al rond 11:00u op de leefgeldrekening. Hoewel pas dinsdag zichtbaar in OnView zijn die bedragen dus al maandagmiddag beschikbaar voor pintransacties.

Betaling maandelijks leefgeld op laatste werkdag van de maand rond 10:00u

Indien van toepassing worden betalingen van het reguliere maandelijkse leefgeld plaats op de laatste werkdag van de maand rond 10:00u vanuit de BackOffice aangeboden aan de bank en staan officieel in de loop van de middag, maar in de praktijk meestal al rond 11:00u op de leefgeldrekening. Hoewel pas de volgende werkdag zichtbaar in OnView zijn die bedragen dus al op dezelfde dag beschikbaar voor pintransacties.

Betaling extra leefgeld op vrijdag rond 10:00u

Verzoeken voor extra leefgeld (incl. uitbetaling Kinderbijslag en toeslagen) worden wekelijks op donderdagmiddag verwerkt en indien akkoord worden ze klaargezet voor betaling op vrijdag. Extra leefgeldbetalingen worden op vrijdag rond 10:00u door de BackOffice aangeboden aan de bank en staan dus in de loop van vrijdag op de leefgeldrekening. Hoewel pas maandag zichtbaar in OnView zijn die bedragen dus al vrijdagmiddag of in het weekend beschikbaar voor pintransacties.

Betalingen pas de volgende werkdag zichtbaar in OnView

Voor alle mutaties en dus ook voor (extra) leefgeldbetalingen geldt dat ze pas de volgende werkdag zichtbaar zijn in OnView. Dit geldt voor u en ook voor ons, ook wij kunnen pas de volgende werkdag zien of een transactie geslaagd is. In vrijwel alle gevallen is het geld wel al in de loop van de dag beschikbaar voor pintransacties.

Dienstverlening 2017 Nederlandse banken

Helaas hebben we vandaag (1 mei 2017) moeten constateren dat de banken geen leefgeld hebben overgemaakt.

Dienstverlening 2017 ING Bank

Dienstverlening 2017 ING Bank


Dienstverlening 2017 ABN-AMRO Bank

Dienstverlening 2017 ABN-AMRO Bank


Alle klaargezette betalingen worden op 2 mei afgehandeld.

Delen DigID gegevens

U houdt ook zelf uw DigID als u uw DigID gegevens bij ons afgeeft, u deelt de gegevens met ons.

Er is de nodige onduidelijkheid over de woorden “afgeven van de DigID”. Het is dus niet de bedoeling dat u uw DigID afgeeft en zelf niet meer kan gebruiken. U blijft zelf uw DigID houden en kunt ons blijven controleren. Het gaat er alleen om dat wij kunnen inloggen met uw DigID om onze werkzaamheden te doen.

Indien u uw DigID niet deelt, dient u bepaalde zaken zelf uit te voeren, zoals het doen van aangifte Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst en het aanvragen van de Individuele Minima Toeslag bij de Gemeente Nissewaard.

Hoewel wij officieel verantwoordelijk zijn voor uw financiën, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u zelf verkeerde aanpassingen uitvoert als er moet worden ingelogd met de DigID.

Dubbele melding in OnView

Heeft u een beheer- en leefgeldrekening bij de ABN AMRO dan is de volgende melding van ABN AMRO interessant voor u.

screenshot website ABN AMRO

screenshot website ABN AMRO

Hoewel er dus een dubbele boeking zichtbaar is, is er dus maar 1x bij- of afgeschreven.

Betalingen niet direct zichtbaar in OnView

Regelmatig worden wij benaderd met de melding dat een (extra) (leefgeld)betaling nog niet is uitgevoerd omdat deze nog niet zichtbaar is in OnView. Cliënten die dezelfde dag naar het pinautomaat gaan, of een pinbetaling uitvoeren bij een winkel constateren dat het geld er al dezelfde dag opstaat. Hoe kan dat?

BilancioBudget maakt gebruik van de bedrijfssoftware van de banken (IBG voor ING en Access Online voor ABN AMRO). Groot voordeel van deze pakketten is dat een onbeperkt aantal rekeningen kan worden toegevoegd en dat alle (vanuit OnView) aangeboden betalingen in één keer kunnen worden ingelezen en worden goedgekeurd voor betaling en vrijwel direct door de bank worden verwerkt. Betalingen hoeven dus niet meer per cliënt te worden geaccordeerd, zoals dat in het naaste verleden wel het geval was.

Bankmutaties zijn pas de volgende werkdag zichtbaar in OnView.

Klein nadeel van deze bedrijfssoftware is dat de bestanden die daarna kunnen worden ingelezen in OnView door zowel ING als ABN AMRO slechts één keer per dag (rond middernacht) worden geactualiseerd. Vaker inlezen heeft dus geen zin, de gegevens in OnView zijn en blijven altijd de gegevens tot en met de laatste werkdag.

Alleen door gebruik te maken van ABN AMRO Internet Bankieren (de software die HeineBBI voorheen gebruikte) kunnen cijfers met een extra handmatige actie vaker worden geactualiseerd. Opnieuw gebruik gaan maken van deze software heeft echter geen zin, want in die software kunnen slechts een beperkt aantal rekeningen worden opgenomen, zelfs HeineBBI had daarvoor al teveel cliënten, laat staan de landelijke BilancioBudget organisatie. Extra nadeel, voor iedere cliënt moesten betalingen apart worden goedgekeurd, een heel tijdrovende klus.

Betalingen worden direct uitgevoerd; diezelfde dag kan er ‘s-middags worden gepind

Bovenstaande houdt dus in dat betalingen die één keer per werkdag tussen 10:00u en 11:00u worden aangeboden, direct door de bank worden verwerkt. Zeker als de tegenrekening (de leefgeldrekening) loopt bij dezelfde bank staat het geld vrijwel direct daarna op die rekening. Loopt de tegenrekening bij een andere bank, staat het geld binnen enkele uren op de tegenrekening.

Procedure afhandeling verzoeken om extra geld

Wij werken uiteraard graag mee als belanghebbende naast het afgesproken leefgeld extra (gespaard) geld nodig heeft voor bepaalde zaken, zoals kleding, schoenen of de kapper. De procedure om deze verzoeken soepel af te handelen is hieronder beschreven.

U kunt maximaal 1x per maand een verzoek indienen voor extra leefgeld.

Voorwaarden betaling extra geld

 1. Verzoeken voor extra leefgeld of voor opnames uit spaarpotjes worden alleen in behandeling genomen wanneer deze worden ingediend via het cliëntenformulier of via de post. Telefonische verzoeken, verzoeken die op een andere wijze binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Per maand kan er maximaal 1 verzoek worden ingediend, tenzij er voldoende saldo aanwezig is in de reserveringen (“spaarpotjes”) voor een extra verzoek.
 3. Indien van toepassing heeft u in het verleden voldaan aan de voorwaarde voor het inleveren van bonnetjes dan wel kwitanties voor eerdere verzoeken om extra geld. Bewaar dus alle kassabonnetjes/kwitanties voor aankopen.
 4. Verzoeken om extra geld worden één keer per week verwerkt in het systeem:
  1. Uw verzoek dient voor donderdag 12:00 uur binnen te zijn via het cliëntenformulier of via de post. Stuurt u uw verzoek na dit tijdstip op, wordt het verzoek pas de week daarna in behandeling genomen. Hiervan wordt niet afgeweken.
  2. U wordt vervolgens uiterlijk op vrijdagochtend geïnformeerd of uw verzoek wordt gehonoreerd.
  3. Wanneer uw verzoek wordt gehonoreerd, wordt het extra leefgeld op vrijdagochtend overgemaakt en staat dan uiterlijk om 15:00u op uw leefgeldrekening.
 5. Ook als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan de bewindvoerder toch nog besluiten om geen extra geld uit te keren. Hierover wordt belanghebbende direct geïnformeerd.

Bekijk eerst uw budget in Mijn OnView voordat u een aanvraag indient.

Bij het beoordelen van een verzoek wordt allereerst en strikt gekeken naar deze voorwaarden. Houd hiermee rekening wanneer u uw verzoeken indient. Het heeft geen zin om een verzoek in te dienen wanneer u al weet dat het verzoek niet aan de voorwaarden voldoet. Bekijk eerst uw budget in Mijn OnView voordat u een aanvraag indient. Bekijk eerst uw budget in Mijn OnView voordat u een aanvraag indient.

Schriftelijk bewijs besteding extra geld

Bewaar bonnetjes om uw verzoek voor extra leefgeld te verantwoorden.

Wanneer een verzoek wordt toegekend, verlangen wij van u een schriftelijk bewijs (bijv. een bonnetje/kwitantie) dat het geld is gebruikt voor het door u gevraagde product of de door u gevraagde dienst. Dit bewijs dient binnen één week aangeleverd te worden. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de bewindvoerder besluiten toekomstige verzoeken niet meer te honoreren.