Downloads

Op deze pagina kunt u formulieren en documenten bekijken en/of downloaden die worden gebruikt voor en tijdens het beschermingsbewind.

Formulieren en documenten benodigd voor de intake

De volgende formulieren en documenten worden gebruikt of uitgereikt voordat een beschermingsbewind wordt uitgesproken door de Rechtbank. Zij zijn merendeels bedoeld om met elkaar kennis te maken.

 1. BilancioBudget rayon Rijnmond – Aanmeldformulier (pdf)
 2. BilancioBudget rayon Rijnmond – Kennisgeving Werkwijze Beschermingsbewind (pdf)
 3. BilancioBudget rayon Rijnmond – Kennisgeving Werkwijze Beschermingsbewind (2 personen) (pdf)
 4. BilancioBudget – Algemene voorwaarden (pdf)
 5. BilancioBudget – Klachtenreglement (pdf)
 6. BilancioBudget – Klachtenformulier (pdf)
 7. BPBI-Tarievenlijst 2016-2017 (pdf)

Onderstaande formulieren van de Rechtspraak zijn nodig voor de aanvraag van het beschermingsbewind. Ze worden bij voorkeur ingevuld door de bewindvoerder voorafgaand aan het (2e) aanmeldgesprek, de tekenafspraak. Wilt u formulier 1 liever zelf invullen is dat natuurlijk ook toegestaan.

 1. Formulier “Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling mentorschap” (pdf invulformulier)
 2. Formulier “Plan van Aanpak bewind” (pdf invulformulier)
 3. Formulier “Aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden/verkwisting” (pdf invulformulier)
 4. Formulier “Bereidheidsverklaring Bewindvoerder” (pdf invulformulier)
 5. Formulier “Bereidheidsverklaring rechtspersoon als bewindvoerder” (pdf invulformulier)
 6. Formulier “Akkoordverklaring” (pdf invulformulier)

Nadat het beschermingsbewind is uitgesproken moet er een dossier worden opgebouwd. Het volgende formulier (checklist) wordt gebruikt om te controleren of alle zaken zijn ingeleverd.

 1. BilancioBudget rayon Rijnmond – Intakeformulier benodigde zaken voor opstarten dossier cliënt (pdf)

Overige interessante documenten

Hieronder nog een aantal mogelijk interessante documenten.