Nieuwsbrief Rechtbank

Ieder jaar worden er één of meer nieuwsbrieven verstuurd door de Rechtbank Rotterdam aan de bewindvoerders in het Arrondissement. Deze nieuwsbrieven zijn in principe niet voor de cliënten bestemd, maar bevatten toch voldoende interessante informatie voor cliënten, dat ze vanaf nu ook terug zijn te vinden op deze webstek.

Archief nieuwsbrieven