Proclaimer

Proclaimer Webstek

Proclaimer webstekProclaimer: Deze webstek is eigendom van Bilanciobudget rayon Rijnmond1.

Geen rechten te ontlenen aan inhoud webstek

Hoewel er alles aan is gedaan om na te gaan of de informatie die wordt gegeven op deze webstek correct is, kan aan de inhoud van de teksten op deze webstek geen rechten worden ontleend.

Privacy en cookies

Om deze webstek te verbeteren worden door Alexa, Google Analytics, Microsoft Bing Analytics en Yandex gegevens verzameld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Daarnaast plaatsen WordPress, Yoast, Akismet, Facebook en Twitter mogelijk cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, niet op deze webstek noch op websteks van derden.

Auteursrecht

Deze webstek is gemaakt door JANA Webstek Creaties.
Alle foto’s van Ton van den Berg op deze webstek zijn eigendom van Ton van den Berg. Gebruik daarvan op andere websteks is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Ton van den Berg.
Alle overige plaatjes zijn gevonden op het internet en naar onze mening publiek eigendom. Is dat niet zo, meld u dat aan ons via het contactformulier.

Advertenties

Eventueel getoonde advertenties op deze webstek zijn buiten de invloed van de maker geplaatst. Voor de inhoud van deze advertenties aanvaardt noch de eigenaar BilancioBudget rayon Rijnmond noch de maker van deze webstek, JANA Webstek Creaties, enige aansprakelijkheid.