Werkzaamheden

Werkzaamheden BilancioBudget rayon Rijnmond

Het komt regelmatig voor dat mensen niet in staat zijn om zaken voor zichzelf te regelen. Is er sprake van financiële problemen, dan gebeurt het vaak dat de financiële post zich opstapelt, rekeningen onbetaald blijven onbetaald liggen, vaste lasten niet op tijd of helemaal niet worden betaald. Uiteindelijk ontstaat er een moment het geheel niet meer is te overzien. Daarnaast kan het ook zijn dat iemand daar bovenop ook nog eens moeite heeft met het regelen van zijn of haar persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

In een aantal situaties nemen familieleden of goede kennissen dan als mantelzorger of schuldhulpmaatje/budgetmaatje de taak op zich om te helpen. Maar er zijn niet altijd familieleden of kennissen of andere externen om deze taak uit te voeren of de problemen zijn te ingewikkeld om te worden opgelost door een familielid of andere vrijwilliger. En soms is het ook niet wenselijk, omdat het kan leiden tot grote onenigheid tussen familieleden onderling.

In die gevallen zijn mensen op zoek naar professionele dienstverleners die deze taak (taken) kunnen overnemen. Voor het stabiliseren en oplossen van de financiële problemen kan men dan een beroep doen op een budgetbeheerder. Is er sprake van problematische schulden of kan een persoon zijn eigen financiën niet meer regelen dan is de hulp van een bewindvoerder meerderjarigenbewind of kortweg beschermingsbewindvoerder nodig. In opdracht van de rechter neemt een beschermingsbewindvoerder het beheer van de financiën van de cliënt over en zorgt er op die manier voor dat er (weer) een stabiele situatie ontstaat voor de cliënt waarbij eventuele schulden ook kunnen worden gesaneerd.

BilancioBudget is in heel Nederland actief. Het werkgebied van BilancioBudget rayon Rijnmond zijn de gemeenten op Voorne-Putten, de gebieden op de linker Maasoever van de gemeente Rotterdam en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Goeree-Overflakkee. Sommige cliënten wonen buiten dit gebied en soms zijn ook andere bewindvoerders van BilancioBudget actief in “ons” gebied.

Contactformulier BilancioBudget rayon Rijnmond

Er is een uitgebreid aanmeldformulier indien u zichzelf of iemand anders wilt aanmelden. Voor cliënten is er een apart cliëntenformulier.
Voor ander contact is er een kort contactformulier. Na invullen en versturen van welk formulier dan ook, volgt er binnen 2 werkdagen een gepaste actie.